Violència de gènere - València

Recursos >> Violència de gènere

Recursos convivencials

“Els Centres Especialitzats per a dones en situació de risc social es configuren com un servici social especialitzat i de caràcter assistencial, de protecció i promoció, la finalitat del qual és acollir dones soles o amb menors en situació de violència física i moral amb l'objecte de prestar ajuda psicològica i social facilitant-los els mitjans bàsics que els ajuden a la seua reintegració social”.

Centre d'Acollida

Recurs d'allotjament temporal i d'atenció integral que acull dones amb fills i filles o sense càrregues familiar, víctimes de maltractaments que es troben en situació d'alt risc.

Vivendes Tutelades

Llars funcionals d'allotjament temporal en règim parcialment autogestinat,per a dones víctimes de violència que siguen autosuficients i que necessiten protecció per ser víctimes de maltractaments.

L'accés a estos recursos es realitzarà:

Més información: web Regidoria de Benestar Social