Violència de gènere - València

Recursos de la ciutat >> Informació i orientació

Servici d´Orientació Jurídica S.O.J.

Dependent del Col·legi d'Advocats. Les dones poden informar-se i sol·licitar justícia gratuïta, és a dir accedir al torn d'ofici tant al genèric com a l'acabat de crear torn especial d'advocades i advocats d'ofici en matèria de violència de gènere. Donades les característiques específiques d'estos delictes es facilita l'accés a este torn:

  • En el moment de presentar denúncia bé en la Comissaria de Policia Nacional o en el Jutjat de Guàrdia, la denunciant podrà sol·licitar advocat/da que l'assistisca, a continuació se li posarà en contacte amb professionals del torn d'assistència lletrada ubicat en les dependències de propi Jutjat de Guàrdia des d'on es l'atendrà i designarà immediatament lletrada/o que li assistisca en el procés penal corresponent.
    Posteriorment, des del Jutjat de Guàrdia, se li facilitarà la documentació habitualment requerida per a l'accés a la Justícia Gratuïta.
  • Amb anterioritat a la presentació de la denúncia, la dona podrà dirigir-se al Servici d'Orientació Jurídica Gratuïta (S.O.J.), ubicat actualment en la Ciutat de la Justícia.
  • Els Centres Municipals de zona tenen tal servici quinzenalment.Consulte quin CMSS li correspon.

Telèfon de contacte 963 162 091
Av. El Saler 14
Horari de 9 h a 13'30 h
E-mail: soj@icav.es
Més informació en web SOJ