Violència de gènere - València

Recursos >> Violència de gènere

Unitats especials de policia (GAMA, UPAP, EMUME)

Alguns cossos de policia municipal i autonòmica tenen servicis especialitzats en la violència contra les dones.

Les persones que treballen en estos recursos especialitzats tenen la formació suficient per a la detecció i l'atenció de casos de maltractament i en alguns casos compten amb protocols per a això.

Grup d´ajuda als maltractaments. Policia Local (GAMA).

Grup creat en el 2003 dins de la Policia Local de València, per al seguiment de les ordes d'allunyament, emeses pel jutjat. Està format per quatre policies, en cada unitat de districte. Entre les seues funcions també està la d'informació i col·laboració en la gestió del recurs de telèfons mòbils.

Fullet informatiu

Unitat de Prevenció, Asistència i Protecció contra els maltractaments a la donar (UPAP)

Unitat de la Policia Nacional per a la prevenció, atenció i protecció de les dones víctimes de violència. Realitzen el seguiment de les Ordes d'Allunyament, assignant un policia a la dona, per a la seua protecció i en alguns casos se'ls adjudica un telèfon mòbil, connectat directament amb la policia de referència i amb la Central de Policia.

Especialistes Dona Menor (EMUME)

És un servici de la Direcció General de la Guàrdia Civil, dirigit als delictes contra la llibertat sexual i violència física o psíquica de la que són víctimes les dones i les/vos menors. S'ubiquen en la Comandàncies de la Guàrdia Civil de cada província (a València treballen a les Pedanies).