Violència de gènere - València

Àrees d´intervenció >> Àrea de salut

Atenció psicològica a dones víctimes de violència de gènere des del Espai Dones i Igualtat - EDI

L'orientació psicològica és demanada per la mateixa dona, per derivació de professionals d'altres entitats i organismes (Policia Local, Centres Municipals de Servicis Socials, Educació, Sanitat, Oficines d'Ocupació, etc) o des del mateix Servici d'Informació de l' Espai Dones i Igualtat-EDI , i és atesa per la psicòloga del centre i derivada als recursos apropiats.

La demanda psicològica es planteja davant de situacions i problemàtiques de conflicte personal, laboral, familiar, etc., entre les quals destaquen dones en situació de violència de gènere i dones en procés de separació de parella. Estes són derivades a recursos psicològics tant públics com privats segons siga la demanda. Els més representatius són:

Per a major informacióEspai Dones i Igualtat - EDI.