Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

MARÍA JESÚS PUCHALT FARINÓS

Mª Jesús Puchalt Farinós

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup municipal Popular
Vocal de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Sostenible
Vocal de la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut i Esports i Cultura
Vocal suplent de la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions. Observatori de Contractació
Consellera del Consell Social de la Ciutat.
Vocal del Consell Municipal d'Acció Social.
Vocal del Consell Municipal de la Dona.
Vocal de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Membre de la Comissió de Seguiment del Pla Jove de la ciutat de València 2014-2018.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 66.495,37

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 27-03-2017 (pdf descarregar) BOP 30-03-2016 (pdf descarregar) BOP 14-09-2015 (pdf descarregar) BOP 27-03-2018 (pdf 278 Kb) BOP 22-03-2019 (pdf 271 kb) BOP 08-07-2019 (pdf 197 Kb)

ESTUDIS

Llicenciada en Dret per la Universitat de València. Especialitat en Empresa.

BIOGRAFIA

Data de naixement 7 de Setembre de 1965 a València.
Regidora de Comerç i Abastiments des de 2007-2015.
Vicepresidenta 5ª de l'Àrea Cultura de la Diputació de València des de 2012-2015.
Presidenta de Mercavalencia des de 2007-2015.
Presidenta de la Institució Alfons El Magnánim des de 2007-2015.
Regidora d'Ocupació i Promoció de Projectes Emprenedors, Comerç i Abastiments de 2007 a 2011.
Diputada Provincial d'Arxiu General i Teatres de 2007 a 2011.
Regidora de Medi Ambient i desenrvolupament sostenible des de 1999 fins a 2007.
Regidora de Parcs i Jardins 1997-1999.
Assessora de la Delegació de Disciplina Urbanística, Jardins i Activitats 1995-1997.
Assessora de la Delegació d'Abastiments i Mercats de 1991-1995.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 17,2 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (3 mb)

Informació addicional