Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

VICENTE IGUAL ALANDETE

Vicente Igual Alandete

RESPONSABILITAT EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup municipal Popular

ESTUDIS

Magisteri.
Especialista en Didàctica lingüística per la Universitat de València.
Diagnòstic i tècniques rehabilitadores del llenguatge.

BIOGRAFIA

Va nàixer a València, el 3 de Febrer de 1950.
Va exercir la docència, formant part del Claustre de Professors, en el Col·legi Sant Pere Pascual de València, des de l'any 1973, fins a 1987, en que va sol·licitar l'excedència.
Des de l'any 1978 fins a 1995, va exercir l'activitat econòmica en la indústria de la fusta.
En 1995 es va incorporar a la candidatura del Partit Popular a l'Ajuntament de València, havent format part de l'equip de govern municipal amb distintes responsabilitats.

Informació addicional