S'està cercant, espereu....

Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

ROSA ALBERT I BERLANGA

Rosa Albert i Berlanga

RESPONSABILITAT EN L'AJUNTAMENT

Regidora del grup municipal d'EUPV

ESTUDIS

Llicenciada en Dret per la Universitat de València, especialitat en Dret Laboral i Seguretat Social.

BIOGRAFIA

Va nàixer el 19 de Novembre de 1975 a València.
Funcionària de l'Administració General de l'Estat des de l'any 2009.
Militant d'EUPV de la Ciutat de València i del PCPV des de l'any 1996.
Regidora del grup municipal d'Esquerra Unida en l'Ajuntament de València des de les eleccions municipals de maig de 2011 i on forma part de les comissions d'Hisenda, Dinamització Econòmica i Ocupació, Progrés Humà, Mediambient i Desenvolupament Sostenible, Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències, i, a més, és membre de la Fundació Municipal Escola de Jardineria, la Fundació Esportiva Municipal, Emivasa, Consell Municipal d'Acció Social, Consell Social de la Ciutat, Comissió de Seguiment del Pla Municipal de Joventut i Comissió de Seguiment del Pacte per l'Ocupació.

Informació addicional