S'està cercant, espereu....

Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

BEATRIZ SIMÓN CASTELLETS

Beatriz Simón Castellets

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup municipal Popular
Vocal de la Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu
Vocal suplent de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenrotllament Econòmic Sostenible
Vocal suplent de la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències
Vocal de la Fundació de la Comunitat valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (INNDEA).
Membre del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
Consellera del Palau de Congressos de València (Entitat Pública Empresarial).

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 66.495,37

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 14-09-2015 (pdf descarregar) BOP 08-07-2019 (pdf 199 kb)

ESTUDIS

Estudis de Dret en la Universitat de València.

BIOGRAFIA

Beatriz Simón Castellets nascuda a Barcelona l'11 de Maig de 1971. Casada i mare de dos fills. Empresària. Regidora de l'Ajuntament de València des de 1999. Des d'esta data fins a l'actualitat ha estat al capdavant de diferents Delegacions de l'Ajuntament de València així com representant del mateix en diferents organismes i institucions.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 46,3 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Programa de Lideratge Públic en Emprenedoria i Innovació (PLPE) (pdf 461 kb)

Informació addicional