S'està cercant, espereu....

Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

PEDRO MIGUEL SÁNCHEZ MARCO

 

Pedro Miguel Sánchez Marco

RESPONSABILITAT EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Socialista. Responsable dins d'este Grup dels temes d'Hisenda, Pressupostos i Política Fiscal i Tributària, Contractació, Ordenances, Llicències i Inspecció, Responsabilitat Patrimonial i Coordinació Jurídica i Procediment Sancionador.
També represente al grup municipal socialista en els consells d'administració de l'EMT i del Palau de Congressos, i en el patronat de la Fundació InnDEA (Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció estratègica, el desenrotllament i la innovació urbana).
A més, sóc membre de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió d'Hisenda, Dinamització Econòmica i Ocupació (titular); i en les Comissions d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda (suplent) i d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació (suplent).
Finalment, sóc el regidor representant socialista en les Juntes Municipals d'Abastiments (titular) i Ciutat Vella (suplent).

Informació addicional