S'està cercant, espereu....

Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

JOAN RIBÓ CANUT

Joan Ribó Canut

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Alcalde
Responsable del Grup Municipal Compromís.
Alcalde-Presidente de la Junta de Govern Local.
President de la Junta de Portaveus.
President del Consell Social de la Ciutat
President nat del Consell municipal de la Dona.
President nat del Consell municipal d'Acció Social.
President del Consell Agrari Municipal.
President de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria.
President de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
President de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Esportiva Municipal.
President de l'Organisme Autònom Municipal Universitat Popular de la ciutat de València.
President nat de l'Organisme Autònom Municipal Junta Central Fallera.
President de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
President de la Junta Local de Protecció Civil.
President de Consorci València 2007.
President del Consell Local de Comerç de València.
President de l'Òrgan Gestor de Platges.
President del Parc Infantil de Trànsit de Vivers.
President de la Comissaria de Franques i Marjals.
President del Consell de Policia Local.
President del Consell Escolar Municipal.
President de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
President de la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic'.
President de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (INNDEA).
President de la Fundació València CREA de la Comunitat Valenciana.
Patró de la Fundació Hospital Real i General de la Comunitat Valenciana.
Patró de la Fundació de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de la província de València.
President de la Junta Local de Seguretat de València.
President del Consorci Restauració, Conservació i Utilització del Monestir Sant Miquel dels Reis
President del patronat Fira Mostrari Internacional.
President honorari de l'Associació Valenciana de Caritat.
Representant de l'Ajuntament en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
Representant de l'Ajuntament en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).
Representant de l'Ajuntament en el Consell Interterritorial de Servicis Socials Prom. Auton. Pers. i Atenció Dependència C.V.
Representant de l'Ajuntament en l'Autoritat Portuària de València.
Vicepresident del Comité de Desenvolupament de Rutes Aèries de València.
Vicepresident del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC).
Vicepresident honorari de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
Vocal nat de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
Vocal nat del Patronat del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí.
Vocal nat de la Comissió Provincial de Col·laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals.
Vocal de l'Agència Valenciana de Turisme.
Vicepresident primer de València Parc Central, Alta Velocitat 2003, SA.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 82.602,94

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 27-03-2017 (pdf descarregar) BOP 30-03-2016 (pdf descarregar) BOP 14-09-2015 (pdf descarregar) BOP 08-07-2019 (pdf 289 Kb)

ESTUDIS

Doctor Enginyer Agrònom

BIOGRAFIA

Nascut a Manresa (prov. Barcelona) el 17 de setembre de 1947.
Professor durant sis anys de Química Orgànica en les E.T.S. de Enginyers Agrònoms i Industrials i durant vin-i-quatre anys de Química en ensenyament secundari.
Diputat autonòmic en Les corts valencianes de 1995 a 2007.
Regidor de l'Ajuntament de València des de 2011.

Curriculum Vitae (Pdf 403 kb).

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Títol d'Enginyer Agrònom (pdf 1128 kb) Diploma d'Alta Especialització en Tecnologia d'Aliments (pdf 300 kb) Títol de Doctor Enginyer Agrònom (pdf 402 kb)

Informació addicional