S'està cercant, espereu....

Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

LOURDES BERNAL SANCHIS

Lourdes Bernal Sanchis

RESPONSABILITAT EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup municipal Popular

ESTUDIS

Advocada.Màster en Acció Política i Participació Ciutadana en la Universitat Francisco Victòria (Madrid).

BIOGRAFIA

Nascuda a València el 23 d'agost de 1972.
Estat civil: casada.
Dades laborals:
Assessora Grup Popular
Assessora de l'Àrea de Medi Ambient i Desenrotllament Sostenible
Des de 2007.- Regidor de Sanitat i Consum, Contaminació Acústica i Laboratori municipal, Drogodependències, Platges i Cementeris.
Representant de l'Ajuntament en el Consell social de la Universitat de València.
Representant de l'Ajuntament de València en el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana.
Presidenta del departament de salut 05 de València Clinic
Patró de la Fundació Hospital Real i General.
Patró nat de la Fundació Universitat-Empresa de València (Consell Docial de la Universitat de València. Estudi general de València).
Des de febrer de 2012.- Regidor delegada de parcs i jardins i Vicepresidenta Organisme Autònom municipal de parcs i jardins singulars i Escola de jardineria i paisatge.

Informació addicional