Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

MARÍA PILAR SORIANO RODRÍGUEZ

Mª Pilar Soriano Rodríguez

RESPONSABILITAT EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup Municipal Compromís.

ESTUDIS

Llicenciada en Ciències Químiques. Especialitat Química Industrial. Universitat de València.
Màster en Direcció d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals. Universitat Politècnica de València.

BIOGRAFIA

Data de naiximent: el 18 de juliol de 1973 al barri de Patraix (València)
La meua activitat professional s'ha centrat en dos aspectes, la docència en matèria Medi Ambiental i l'Investigació com a Tècnic d'Aigües.
Vocal de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors Patraix, fins al 2011 i participación activa en moviments socials de la ciutat.
Regidora del Ajuntament de València en el mandat 2011-2015.
Durant aquest període he format part de les Comissions Informatives de: Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible; Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació Ciutadana i la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.

Informació addicional