Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

ANA MARÍA ALBERT BALAGUER

Ana María Albert Balaguer

RESPONSABILITAT EN L'AJUNTAMENT

Regidora de Benestar Social i Integració.

ESTUDIS

- Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Universitat de València.
- Especialista en Oncologia Mèdica.
- Reconeixement de la Suficiència Investigadora del projecte de Tesi doctoral “Control simptomàtic domiciliari en el pacient oncològic terminal”.
- Títol d'Especialista Universitari en Gestió de Malalties. Universitat Politècnica de València

BIOGRAFIA

Nascuda en Poble Nou. València (19 desembre 1965).
Filla d'agricultors. Casada i amb un fill.
Alcaldessa Pedània de Poble Nou (1995-2011).
Regidora d'Educació i Universitat Popular (2011- 2012).
Regidora de Benestar Social i Integració (2012- fins a actualitat) .

Informació addicional