S'està cercant, espereu....

Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

ALFONSO NOVO BELENGUER

Alfonso Novo Belenguer

RESPONSABILITAT EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup municipal Popular

ESTUDIS

Llicenciat en Dret per la Universitat de València en 1984.
Diplomat en Dret de la Competència en 1986.
Màster en Assessoria Fiscal 1987.

BIOGRAFIA

Nascut el 21 d'abril de 1959 en la ciutat de València.
Despatx professional obert des de 1984 fins a 1994 i de 1996 fins a 1999.
Diputat en el Parlament Europeu (1996-1998). (Membre titular de les comissions de Política Regional, Transport, Turisme i Agricultura de l'EuroCambra).
Regidor Delegat de Disciplina Urbanística i Activitats, Bombers i Protecció Civil de l'Ajuntament de València (1999-2003).
Regidor Delegat de Circulació, Transports i Infraestructures del Transport, President de l'Empresa Municipal de Transports EMT (2003-2007).
Tinent d'Alcalde i Delegat de Circulació, Transports i Infraestructures del Transport, Patrimoni i Gestió Patrimonial (2007-2012).

Informació addicional