Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

FÉLIX CRESPO HELLÍN

Félix Crespo Hellín

RESPONSABILITAT EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup municipal Popular

ESTUDIS

Llicenciat en Dret per la Universitat de València (1985).
Doctor en Dret per la Universitat de València (1989).

BIOGRAFIA

València, 13 de setembre de 1962.
Des de juny de 2002 fins a abril de 2003, Subdelegat de Govern a València.
De 2003 a 2007, Regidor Delegat de Festes i Cultura Popular, i Regidor Delegat de Patrimoni amb l'Oficina de Contractació en l'Ajuntament de València.
De 2007 a 2011, Regidor Delegat de Coordinació Jurídica amb les Delegacions, Regidor Delegat de Procediment Sancionador, Regidor Delegat de Festes i Cultura Popular, i Regidor Delegat Contractació.
Ha exercit activitats docents en el Col·legi Universitari de Castelló (1987-1991), Universitat Nacional d'Educació a Distància (1987-1989), i en la Universitat de València (des de 1991 fins a l'actualitat). Vice-degà d'Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret (1989-1991) i Director del Departament de Dret Constitucional (1992).

Informació addicional