S'està cercant, espereu....

Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

VICENT MANUEL SARRIÀ I MORELL

Vicent Manuel Sarrià i Morell

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Socialista, portaveu adjunt.
Octau Tinent d'Alcalde.
Coordinador de l'Àrea de Desenrotllament Urbà i Vivenda.
Regidor Delegat de Gestió d'Obres d'Infraestructura
Regidor Delegat de Manteniment d'Infraestructures
Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana
Regidor Delegat de Cicle Integral de l'Aigua.
President de la Junta Municipal de Patraix
President de la Comissió de Desenrotllament Urbà, Vivenda i Mobilitat
Vocal de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic
Vocal suplent de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció general i Desenrotllament Sostenible
Vocal de l'Organisme Autònom Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
President AUMSA
Conseller de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
Conseller de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
President Parking Palau SA.
President de la Comisió Municipal de Patrimoni.
Vocal de la Fundació de la Comunitat Valenciana "Observatori Valencià del Canvi Climàtic".
Vocal de la Junta Local de Protecció Civil.
Conseller de València Parc Central, Alta Velocitat 2003, SA.
Conseller de València Plataforma Intermodal i Logística, SA.
President EMSHI
President EMIMET
Representant de l'Ajuntament en la Comissió de Desembassament del Xúquer.
Representant de l'Ajuntament en la Comissió de Desembassament del Túria.
Representant de l'Ajuntament en la Comissió Mixta EMSHI-Ayuntamiento de València.
Representant de l'Ajuntament en la Comissió Territorial del Xúquer (Comissió de treball).
Representant de l'Ajuntament en la Comunitat d'Usarios d'Abocaments de la conca de Carraixet.
Representant de l'Ajuntament en la Comunitat General d'Usuaris del Canal Xuquer-Túria.
Vocal del Consell de Navegació i Port del Port de València.Vocal del Consorci Restauració, Conservació i Utilització del monestir de Sant Miquel dels Reis.
Representant de l'Ajuntament en la Junta d'Explotació del Sistema Xuquerr-Alarcó-Contreres
Representant de l'Ajuntament en la Junta d'Explotació del Sistema Túria.
Representant de l'Ajuntament en la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 74.342,66

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 14-09-2015 (pdf descarregar) BOP 27-03-2018 (pdf 311 Kb) BOP 22-03-2019 (pdf 297 Kb) BOP 08-07-2019 (pdf 274 Kb)

ESTUDIS

COU

BIOGRAFIA

Nascut a València, 13 d'octubre de 1967.
Casat amb dos fills.
Vida laboral: Treballador de RTVE des de 1988. Ajudant de Producció del Centre Territorial de TVE a la Comunitat Valenciana, actualment en excedència des de juny de 1999.
Afiliat a Jóvens Socialistes des d'octubre de 1985 i al PSPV-PSOE des de 1987. Va ocupar diverses responsabilitats a l'organització juvenil socialista arribant a ser el seu secretari general. En eixa etapa va ser triat President del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana en els períodes 1993-95 i 1995-97 i Vicepresident del Consell de la Joventut d'Espanya entre 1995 i 1997.
Diputat en les Corts Valencianes entre 1999 i 2011, va ser secretari d'organització de la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE entre setembre de 2000 i octubre de 2007. Actualment és vicesecretari dels socialistes de la Ciutat de València i membre del Comité Federal del PSOE en representació del PSPV-PSOE. Durant la legislatura 2011-2015 ha sigut Regidor Portaveu de l'Àrea d'Urbanisme i Mobilitat del Grup Municipal Socialista en l'Ajuntament de València. Sent membre en els Consells d'Administració de les empreses públiques AUMSA, EMT i Pla Cabanyal Canyamelar.

Informació addicional