S'està cercant, espereu....

Corporació 2011-2015 - València

Ple de l'Ajuntament. Corporació 2011 - 2015. Composició

La Corporació Municipal 2011-2015 es va constituir el dia 11 de juny de 2011 i va estar integrada per:ALCALDESSA

|


VICEALCALDE

Sr. Alfonso GRAU ALONSO (Cessa el 16/03/2015)

|


REGIDORS Y REGIDORAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr. Emilio DEL TORO GÁLVEZ. (Substitueix a Jorge Bellever Casaña)

|

|

|

|

|

|

|

|

Sr.Alberto MENDOZA SEGUI. (Subtitueix a Marta Torrado de Castro)

|

|

|

|

|

|

|

|

columna_principal_2:

Sr. Ramón Isidro SANCHIS MANGRIÑÁN.

|

|

|

|

|


Sr. Carlos MUNDINA GÓMEZ (Substitueix a Alfonso Grau Aloso

|

Sra. Marta TORRADO DE CASTRO (Cessa com a regidora)

|

Sr. Jorge BELLVER CASAÑA (Cessa com a Regidor)

|

MARIA ÀNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ

 

Mª Àngels Ramón-Llin Martínez

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup municipal Popular, portaveu suplent 1ª
Vicepresidenta segona de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic
Vicepresidenta segona de la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions. Observatori de Contractació
Vocal suplent en la Comissió de Desenrotllament Humà, Educació, Joventut i Esports i Cultura
Vocal de l'Organisme Autònom Municipal Consell Agrari Municipal.
Vocal de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria.
Consellera de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
Vocal de la Fundació de la Comunitat Valenciana "Observatori Valencià del Canvi Climàtic".
Representant de l'Ajuntament en la Comissió Mixta EMSHI-Ayuntamiento de València.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 66.495,37