S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Concurs
Nom: Oficial de suport de prevenció de riscos laborals
Tipus: Laboral Grup: C1
Places
Total: 1
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 08-08-2022
DOCV:
BOE:
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 09-08-2022 a 06-09-2022
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Fitxers adjunts