S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Oposició
Nom: ESTABILITZACIÓ. Auxiliar de Servici a temps parcial per torn lliure (concurs oposició).
Tipus: Laboral Grup: C2
Places
Total: 5
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 26-12-2022
DOCV:
BOE: 31-01-2023
Presentació instancies
Instancies: 01-02-2023 a 10-03-2023
Drets d'examen: 29,44 euros
Lloc de pagament: Autoliquidación en la página web municipal. Modelo A707 Participación en pruebas selectivas/provisión de puestos de trabajo (OAM Fundación Deportiva Municipal)
Observacions
Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases i el seguiment del desenvolupament d'aquesta convocatòria haurà de realitzar-se a través de la web del OAM Fundación Deportiva Municipal
Fitxers adjunts
  • 22-02-2023 correcció d'errades .pdf
  • 26-12-2022 bases auxiliar servici concurs-oposició.pdf