S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Concurs
Nom: Peó (Estabilització)
Tipus: Laboral Grup: -
Places
Total: 1
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP:
DOCV:
BOE: 31-10-2023
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 02-11-2023 a 29-11-2023
Drets d'examen: 29,44 euros
Lloc de pagament: ingreso en cuenta bancaria IBAN ES89 2100 0736 0122 0038 3652
Observacions
Aquesta plaça es regeix per les mateixes bases que la de PEÓ AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, que pot trobar en aquesta base de dades i en l'apartat LEGISLACIÓ del tràmit electrònic. Nota informativa aclaridora per a emplenar els annexos: L'emplenat dels annexos es realitzarà a mà (imprimir, emplenar, escanejar i adjuntar).
Fitxers adjunts
  • (31-10-2023) annex i autobaremació - peó.pdf
  • boe 31-10-2023 anunci de rectificació bases(1).pdf
  • bop 05-05-2023 anunci rectificació peó diversitat funcional(1).pdf