S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Oposició
Nom: Auxiliar de Servici a temps parcial per torn lliure (concurs oposició)
Tipus: Laboral Grup: C2
Places
Total: 31
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 30-12-2022
DOCV:
BOE: 03-06-2023
Presentació instancies
Instancies: 05-06-2023 a 30-06-2023
Drets d'examen: 29,44 euros
Lloc de pagament: Autoliquidación en la página web municipal. Modelo A707 Participación en pruebas selectives/provisión de puestos de trabajo (OAM Fundación Deportiva Municipal) https://www.valencia.es/apps/siga-portal/view/pantallas/portal.jsf?lang=es
Observacions
Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases i el seguiment del desenvolupament d'aquesta convocatòria haurà de realitzar-se a través de la web del OAM Fundación Deportiva Municipal
Fitxers adjunts
  • boe n.132 de 03-06-2023.pdf
  • correcció errors bop n.44 de 03-03-2023.pdf
  • convocatoria bop n. 250 de 30-12-2022.pdf