S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Oposició
Nom: Subdirector/a de gestió - cap d'àrea (TD)(lliure designació)
Tipus: Tècnic/a Administració General/Especial Grup: A1
Places
Total: 1
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 13-10-2023
DOCV:
BOE: 01-11-2023
Presentació instancies
Instancies: 02-11-2023 a 15-11-2023
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases i el seguiment del desenvolupament d'aquesta convocatòria haurà de realitzar-se a través de la web del OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València
Fitxers adjunts
  • (01-11-2023) obertura de termini. boe n.261, 1 de novembre de 2023.pdf
  • (13-10-2023) bases de la convocatòria. bop n.198 13 d'octubre 2023.pdf