S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Concurs
Nom: ESTABILITZACIÓ. Arquitecte/a Tècnic/per torn lliure (concurs).
Tipus: Laboral Grup: A2
Places
Total: 1
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 26-12-2022
DOCV:
BOE: 31-01-2023
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 01-02-2023 a 28-02-2023
Drets d'examen: 41,41 euros
Lloc de pagament: Autoliquidación en la página web municipal. Modelo A707 Participación en pruebas selectivas/provisión de puestos de trabajo (OAM Fundación Deportiva Municipal)
Observacions

En aquest procés selectiu s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud de participació, l'Annex II Model d'autobaremació de mèrits, degudament emplenat, així com la documentació justificativa d'aquests.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases i el seguiment del desenvolupament d'aquesta convocatòria haurà de realitzar-se a través de la web del OAM Fundación Deportiva Municipal

Fitxers adjunts
  • annex ii autobaremació arquitecte tècnic.pdf
  • 26-12-2022 bases arquitecte tècnic .pdf