S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Oposició
Nom: Procés selectiu Oferta pública Ocupació 19 Peons Especialistes en jardineria (concurs oposició)
Tipus: Laboral Grup: (Grado en ESO o titulación equivalente)
Places
Total: 19
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 30-12-2022
DOCV:
BOE: 24-07-2023
Presentació instancies
Instancies: 25-07-2023 a 22-08-2023
Drets d'examen: 29,44 euros
Lloc de pagament: ingreso en cuenta bancaria IBAN ES89 2100 0736 0122 0038 3652
Observacions
En aquest procés selectiu s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud de participació, l'Annex II Model d'autobaremació de mèrits, degudament emplenat, així com la documentació justificativa d'aquests. Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases.
Fitxers adjunts
  • boe n.175 de 24-07-2023.pdf
  • annex-ii-autobaremació-24-07-2023.pdf
  • bases oep peó especialista amb correccions (definitives).pdf
  • bop n.37 de 22-02-2023, anunci correcció d'errors.pdf
  • bop n.250 de 30-12-2022, convocatòria i aprovació de les bases.pdf