S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Concurs
Nom: Director/a d'instal·lació (concurs oposició)
Tipus: Laboral Grup: A1
Places
Total: 5
Promoció interna: 4
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 22-05-2023
DOCV:
BOE: 07-06-2023
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 08-06-2023 a 05-07-2023
Drets d'examen: 46,87 euros
Lloc de pagament: Autoliquidación en la página web municipal. Modelo A707 Participación en pruebas selectives/provisión de puestos de trabajo (OAM Fundación Deportiva Municipal) https://www.valencia.es/apps/siga-portal/view/pantallas/portal.jsf?lang=es
Observacions
El termini de presentació d'instàncies és el mateix per ambdós torns. Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases i el seguiment del desenvolupament d'aquesta convocatòria haurà de realitzar-se a través de la web del OAM Fundación Deportiva Municipal
Fitxers adjunts
  • boe n.135 de 07-06-2023.pdf
  • bop n.97 de 22-05-2023.pdf