Organismes Autónoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autónoms

 


Oposició
Nom: Borsa de treball de Tècnic/a en Comunicació
Tipus: Interí Grup: A1
Places
Total:
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP:
DOCV:
BOE:
Presentació instancies
Instancies: 11-01-2021 a 25-01-2021
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
AVÍS: S'ha substituït el model d'instància perquè hi havia un error on se sol·licitava el títol de valencià i no és necessari, per tant qui haja presentat la instància anterior NO HA DE TORNAR A PRESENTAR-LA DE NOU, serà vàlida igualment.NOTA ACLARIDORA: El termini i lloc de presentació de la MEMÒRIA DESCRIPTIVA es publicarà juntament amb la llista d'admesos/es.
Fitxers adjunts
  • (13-01-2021) model instancia actualitzada(3).pdf
  • (08-01-2021) edicte creacio borsa de treball(3).pdf