Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autónoms

 


Oposició
Nom: Borsa de treball de Tècnic/a en Comunicació
Tipus: Interí Grup: A1
Places
Total:
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP:
DOCV:
BOE:
Presentació instancies
Instancies: 11-01-2021 a 25-01-2021
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
El termini per a la presentació de memòries serà del 13 al 22 de juliol.
Fitxers adjunts
  • (12-07-2021) llistat definitiu personal admés i exclòs.pdf
  • (06-05-2021) llistat personal admés i exclòs.pdf
  • (13-01-2021) model instancia actualitzada(3).pdf
  • (08-01-2021) edicte creacio borsa de treball(3).pdf