Borses de treball - València

Relació de Borses de Treball de l´Ajuntament de València

 

Borsa
Arquitecte/a Tècnic/a
Agent Policia Local
Agent de Desenrollament Local
Arquitecte/a
Auxiliar Administratiu/va. 2018
Auxiliar d'Oficis
Auxiliar de Servicis
Bomber/a
Caporal Bomber/a
Economista
Estadístic/a
Informàtic/a
Enginyer Tècnic Agrícola
Enginyer Tècnic Industrial
Enginyer Tècnic Topógraf
Enginyer de Camins
Enginyer de Telecomunicacions
Enginyer/a Industrial
Enginyer/a Tècnic/a Obres Públiques
Inspector/a Obres i Servicis
Lletrat/da
Mestre/a Audició i Llenguatge (08/09/2017)
Mestre/a Educació Física (08/09/2017)
Mestre/a Educació Infantil (08/09/2017)
Mestre/a Educació Musical (08/09/2017)
Mestre/a Educació Primària (08/09/2017 i 15/09/2017)
Mestre/a Llengua Estrangera (Anglès) (08/09/2017)
Microbiòleg
Oficial de Servicis
Oficial/a Bombers/es
Operador Comunicacions
Peons i peones especialistas*
Professor/a de Música especialitat Flauta
Professor/a Música, especialitat Llenguatge Musical
Professor/a Música, especialitat Violí
Professor/a de Banda, especialidad Bombardino
Professor/a de Banda, especialitat Clarinet
Professor/a de Banda, especialitatContrabaix
Profesor/a de Banda, especialidad Fliscornio
Professor/a de Banda, especialitat Trompa
Professor/a de Banda, especialitat Trompeta
Professor/a de Música, especialitat Direcció de Cors
Professor/a de Música, especialitat Armonia
Professor/a de Música, especialitat Clarinet
Professor/a de Música, especialitat Cambra
Profesor/a de Música, especialitat Flauta de Bec
Professor/a de Música, especialitat Guitarra
Professor/a Música, especialitat Piano
Professor/a de Música, especialitat Saxòfon
Professor/a de Música, especialitat Solfeig
Profesor/a de Música, especialitat Violoncel
Psicòleg/òlega
Químic
Sergent/a Bombers/es
Subaltern/a
Tècnic/a Mitjà/ana Treball Social
Tècnic Mitjà d'Informàtica
Tècnic/a Mitjà/na Documentació
Tècnic/a Administració General (15/09/2017)
Tècnic/a Auxiliar Serveis Socials
Tècnic/a Educació Social
Tècnic/a Educador/a Infantil
Tècnic/a Gestió Administració General
Tècnic/a Gestió Patrimoni Històric i Cultura
Tècnic/a Integració Social
Tècnic/a Integració Social (barem mèrits)
Tècnic/a Mitjà/ana Treball Social (barem mèrits)
Tècnic/a de Participació Ciutadana i Transparència
Tècnic/a en Comunicació