S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Oposició
Nom: Borsa de treball de caràcter laboral temporal de Tècnic/a Mitjà/ana en Documentació
Tipus: Grup: A, subgrupo A2
Places
Total:
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 28-02-2019
DOCV:
BOE:
Observacions
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, empezando a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOP (28/02/2019). El seguimiento del desarrollo de esta convocatoria tiene que realizarse a través de la web del PALAU DE LA MÚSICA : www.palauvalencia.com
Fitxers adjunts