S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Concurs
Nom: Estabilització Tècnic/a (concurs)
Tipus: Laboral Grup: -
Places
Total: 1
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 30-12-2022
DOCV:
BOE: 24-01-2023
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 25-01-2023 a 21-02-2023
Drets d'examen: 41,41 euros
Lloc de pagament: ingreso en cuenta bancaria IBAN ES89 2100 0736 0122 0038 3652
Observacions

En aquest procés selectiu s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud de participació, l'Annex I Model d'autobaremació de mèrits, degudament emplenat, així com la documentació justificativa d'aquests. Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases.

NOTA INFORMATIVA: els annexos s'emplenaran a mà (imprimir, emplenar, escanejar i adjuntar).

Fitxers adjunts
  • (24-01-2023) bop n.250, de 30 de desembre de 2022(4).pdf
  • (24-01-2023) bases de la convocatòria(4).pdf