S'està cercant, espereu....

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València

 

Oposició Grup
ADMINISTRATIU/IVA (Estabilització concurs-oposició) C1
ADMINISTRATIU/VA (Promoció Interna) C1
AGENT OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (Estabilització concurs-oposició) A1
AGENT POLICIA LOCAL (Procés Estabilització) C1
ARQUEÒLEG/ÒLOG(Estabilització concurs-oposició) A1
ARQUITECTE/A (Estabilització concurs-oposició) A1
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A (Estabilització concurs-oposició) A2
AUX. ADMINISTRATIU/VA (Promoció Interna) C2
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (Estabilització concurs-oposició) C2
AUXILIAR D’OFICIS (Estabilització concurs-oposició) AP
AUXILIAR DE SERVICIS (Estabilització concurs-oposició) AP
Agent Policia Local (Oferta 2016) C1
Agent Policía Local (Oferta 2018) C Subgrupo C1
Agent Policía Local (Ofertes 2020 i 2021) C1
BIÒLEG/ÒLOGA (Estabilització concurs-oposició) A1
Bomber/a C1
Caporal Bomber/a B
ECONOMISTA (Estabilització concurs-oposició) A1
ECONOMISTA (Promoció Interna) A1
EDUCADOR/A INFANTIL (Estabilització concurs-oposició) C1
INFORMÀTIC/A (Estabilització concurs-oposició) A1
ENGINYER/A TELECOMUNICACIONS(Estabilització concurs-oposició) A1
ENGINYER/A TÈCNIC/A OBRES PÚBLIQUES (Estabilització concurs-oposició) A2
INSPECTOR/A OBRES I SERVICIS (Estabilització concurs-oposició) C1
LLETRAT/ADA (Estabilització concurs-oposició) A1
MESTRE/A EDUCACIÓ INFANTIL (Estabilització concurs-oposició) A2
MESTRE/A EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Estabilització concurs-oposició) A2
METGE/ESSA ANALISTA (Estabilització concurs-oposició) A1
OFIC. MECÀN. CONDUCTOR/A (Promoción Interna) C2
OFICIAL/A BOMBER/A (Estabilització concurs-oposició) A2
OFICIAL MECÀNIC CONDUCTOR / OFICIALA MECÀNICA CONDUCTORA (Estabilització concurs-oposició) C2
OFICIAL/A SERVICIS (Estabilització concurs-oposició) C2
PEDAGOG/A (Promoción Interna) A1
PERIODISTA (Estabilització concurs-oposició) A1
PROFESSOR/A BANDA CLARINET (Estabilització concurs-oposició) A1
PROFESSOR/A MÚSICA TROMPA (Estabilització concurs-oposició) A1
PSICÒLEG/ÒLOGA (Estabilització concurs-oposició) A1
SUBALTERN/A (Estabilització concurs-oposició) AP
Sergent/a Bomber/a B
TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL (Estabilització concurs-oposició) A1
TÈCNIC/A AUXILIAR SERVICIS SOCIALS (Estabilització concurs-oposició) C1
TÈCNIC/A EDUCACIÓ SOCIAL (Estabilització concurs-oposició) A2
TÈCNIC/A GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL (Estabilització concurs-oposició) A2
TÈCNIC/A MITJÀ INFERMERIA (Estabilització concurs-oposició) A2
TÈCNIC/A MITJÀ SERVICIS SOCIALS (Estabilització concurs-oposició) A2
TÈCNIC/A MITJÀ TREBALL SOCIAL (Estabilització concurs-oposició) A2
Tècnic/a Gestió Ambiental A1
Tècnic/a Gràfic/a B
Tècnic/a Turisme A2
Tècnic/a en Comunicació A1
VETERINARI/ÀRIA (Estabilització concurs-oposició) A1

Bases Generals

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2022, va aprovar les bases generals que regiran els processos selectius.

Consultar BOP núm. 205, edicte de l'Excel.lentíssim Ajuntament de València sobre les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València.BOP núm. 52 de 15 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les Bases Generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València (pdf 146 kb).
Decrets de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de dates 13 i 14 de març de 2023, relatius a emplaçaments de recursos presentats en el Jutjat contenciós administratiu número 5 de València, en Procediments Abreujats 31/2023, 69/2023 i 75/2023, contra acords de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

Decret Procediment Abreujat núm. 000031/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000069/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000075/2023 (pdf 282 kb).
Decret Procediment Abreujat núm. 000064/2023 (pdf 281 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000079/2023 (pdf 281 kb).Decret de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de data 30 de març de 2023, relatiu a emplaçament de recurs presentat en el Jutjat contenciós administratiu número 7 de València, en Procediment Abreujat 70/2023, contra acords de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

Decret Procediment Abreujat núm. 000070/2023 (pdf 111 kb).Decret de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de data 8 de maig de 2023, relatiu a emplaçament de recurs presentats en el Jutjat contenciós administratiu número 8 de València, en Drets Fonamentals 27/2023, contra acords de la Junta de Govern Local, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

Decret referent a Drets Fonamentals (DFU) – 000027/2023 (pdf 282 kb).

Decret de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de data 19 de maig de 2023, relatiu a emplaçaments de recurs presentat en el Jutjat contenciós administratiu número 10 de València, en Procediment Abreujat 160/2023, contra Acord de la J.G.L. de 3 de març de 2023 i Acord de la J.G.L. de 25 de novembre de 2022, referents a les Bases Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

Decret Procediment Abreujat núm.000160/2023 (pdf 110 kb).

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de promoció interna.

Consultar BOP núm. 247 de 27 de desembre de 2022, anunci de les bases específiques que han de regir la convocatòria de Promoció Interna mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per a la cobertura de 158 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.