S'està cercant, espereu....

Planificació i control - València

Convenis signats 2015

Text complet dels convenis signats per l'Ajuntament de València l'any 2015

Benestar Social i Integració

Coordinar diversos projectes de voluntariat i d'atenció a persones majors de la nostra Ciutat, en situació de precarietat econòmica i social Execució del projecte "València Inserix" Execució del projecte "València Inserix" Manteniment del Punt d'Encontre Familiar de València Difusió del termalisme social de l'Imserso/Termalisme Valencià Difusió del programa de famílies educadores, any 2015 Desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb especials dificultats d'accés al mateix Programa "Vivenda Rut" acollida i promoció de dones en risc d'exclusió social Desenvolupament del programa "Promoció de l'èxit escolar de xiquets i xiquetes en dificultat social" Continuitat desenvolupament del Punt de Encontre Familiar de València Desenvolupament d'un programa d'acolliment i atenció a persones immigrants Desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre i no domiciliades Prestació serveis intermediació hipotecària sobre l'habitatge habitual i d'assessorament en relació a la protecció de deutors hipotecaris sense recursos Garantir el consum d'electricitat i gas natural a clients del municipi de València en situació de vulnerabilitat Cicle Integral de l'Aigua. Pagament del servei de subministrament d'aigua potable a persones en risc d'exclusió social

Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges

Campaña viure sense soroll "Fes soroll contra el soroll" Realització de campanyes conjuntes i altres actuacions Realització de pràctiques de treball voluntàries d'un estudiant emmarcades en el Programa Erasmus+

Cultura

Patrimoni Històric i Cultural. Promoció del Museu d'Història de València i Bioparc València Música i Banda. Conveni amb la Coordinadora de Societats Musicals de la Ciutat Cultura Festiva. Sosteniment de la capella musical de la S.I. Catedral de València Recursos Culturals. Col·laboració per a subvenció d'activitats culturals, acadèmiques...que realitze l'Ateneu Mercantil de València Normalització Lingüística. Coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià Recursos Culturals. Finançament del programa d'activitats culturals, acadèmiques i divulgatives realitzades per la Fundació General Universitat de València

Cultura Festiva / Festes

Cobertura sanitària dels actes organitzats per la Delegació de Festes i Cultura Popular i per l'Organisme Autònom Municipal Junta Central Fallera Col·laboració en la coproducció d'espais audiovisuals sobre diferents actes de celebració de les falles 2015 Setmana Santa Marinera Organització i desenvolupament dels actes en honor de Sant Vicent Ferrer i altres gastos Exposició antològica de la festa de les falles i altres activitats Desenvolupament d'activitats culturals i sosteniment de les seues infraestructures Festival de cançó de Nadal i catalogació de partitures de les seues successives edicions

Esports

Organització del València Triatló 2015 Organització de la XXXV Marató València Trinidad Alfonso

Drogodependències

Realització d'activitats en matèria de prevenció de les drogodependències Difusió de la informació i els coneixements en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius

Educació

Manteniment de fons públics dels centres docents de titularitat municipal any 2015 Organització i presentació de l'espectacle escolar "Sakapatú" en el Teatre el Musical

Ocupació i emprenedoria

Formació empresarial V Pacte per l'Ocupació en la ciutat de València

Innovació

Posada en marxa del "Xec Emprenedor" Col·laboració en matèria d'empreniment i suport al creixement i consolidació del teixit empresarial de València Col·laboració en matèria d'empreniment i suport al creixement i consolidació del teixit empresarial de València Congrés Innova València Jornades "Horitzó 2010, la nova generació de Fons Europeus" i "Smart Cities Europees, València com l'estàndard de ciutat intel·ligent" Suport al creixement del teixit empresarial i assistència mútua entre ambdós institucions Desenvolupament del festival internacional Dreamhack 2015

Joventut

Desenvolupament d'activitats culturals, i d'oci i ocupació del temps lliure, en el Barri de Natzaret de la nostra Ciutat Programa V25 de la Universitat Europea de València Ocupabilitat dels jóvens universitaris Desenvolupament programa Impulsa Jove Ocupabilitat dels jóvens universitaris Realització del programa per a la inserció professional dels titulats universitaris Foment de l'ocupabilitat dels estudiants i egressats universitaris Patrocini dels premis del IX Certamen València Idea 2015 Suport de les activitats i posada en marxa de la XX Fira d'Associacions Juvenils de la ciutat de València 2015 Realització programa per a la formació dels titulats universitaris en l'empresa Atenció dels jóvens immigrants en la ciutat de València Foment de la participació de la joventut en activitats en la ciutat

Residus sòlids i neteja

Implantació del servici "porta a porta" en el sector de restauració en el districte de Ciutat Vella Instal·lació de nova senyalització informativa i millora de mecanismes de tancament dels contenidors

Urbanisme

Creació d'una escola de bàsquet i contrucció de les seues instal·lacions Reposició del tendal de cobriment de la Plaça de la Mare de Déu Adquisició de parcel·les afectades pel projecte d'obres d'urbanització del carrer Pintor Genaro Lahuerta

Altres servicis

Bombers. Retirada d'eixams o colònies d'abelles Cicle Integral de l'Aigua. Pla Confiança. Renovació i obra nova col·lectors arterials barri Cabanyal-Canyamelar Circulació i Transports. Avaluació d'un sistema d'identificació de dispositius mòbils basat en bluetooth i wifi Turisme. Compensació financera exercici 2014

Informació addicional

Convenis

 

Anys anteriors

2020

2019 2018 2017 2016 2015