Planificació i control - València

Pagaments anticipats de Caixa Fixa

Any 2021

Tercer trimestre

Pagaments anticipats de caixa fixa tercer trimestre (Ods 21 Kb)

Segon trimestre

Pagaments anticipats de caixa fixa segon trimestre (Ods 36 Kb)

Primer trimestre

Pagaments anticipats de caixa fixa primer trimestre (Ods 24 Kb)

Informació addicional

Bestretes de Caixa Fixa

 

Anys anteriors

2020

2019 2018 2017 2016 2015