S'està cercant, espereu....

Planificació i control - València

Convenis signats 2017

Text complet dels convenis signats per l'Ajuntament de València l'any 2017

Alcaldia

Elaboració de projectes que fomenten l'ús del valencià.

Patrimoni Històric i Cultural

Cesió temporal de l'us de l'ermita de Sant Jordi del Puig. 2ª addenda al conveni per a la gestió de l'exposició i manteniment del "Museu de l'Arròs a la ciutat de València"

Ocupació i Emprenedoria

Intermediació e inserció laboral entre l'Ajuntament de València i el Grup Eulen Desenvolupament d'un programa formatiu per a la inserció laboral de persones amb formació qualificada. Conveni de col·laboració amb la Fundació Santa Maria La Reial del Patrimoni Històric per a la Implantació del Projecte "Llançaderes d'Ocupació"

Benestar Social

Col·locació de contenidors de roba. Desenvolupar un programa d'acolliment a dones inmigrants i dones en risc d'exclusió social. Contractació del servei d'acompanyament en itineraris d'inserció laboral de majors de 30 anys en situació d'exclusió social. Donar suport a les activitats, especialment el seu programa d'acolliment en familias educadores, extenses i afins. Desenvolupament del programa d'intervenció comunitària amb menors i families en el barri de la Punta Execució del programa d'intervenció social amb població gitana inmigrant procedent de països de l'Est. Manteniment del Punt de trobada familiar de València Desenvolupament d'un programa d'atenció social i formació de la població en situació d'exclusió social, especialment a dones amb criatures que pertanyen a minories éstniques dels poblats marítims. Nou projecte "València Inserta" Desenvolupar programes d'acolliment a persones amb problemes de marginalitat social greu. Projectes "Di-Capacitat, Llevant UD Futbol adaptat i Llevant UD Masclets" fomentant activitats eportives, lúdiques, culturals i formatives en la ciutat. Suport a les accions d'integració social de AMBIT en matèria de drets humans i justícia social. Implementació del programa de formació, orientació e inserció laboral per a dones que exercixen la prostitució o són víctimes de tracta.

Promoció Econòmica, internacionalització i Turisme

Coordinar accions dirigides a la promoció, el desenvolupament i la sostenibilitat del sector de la xufa de València y la dinamització turística de la ciutat. Foment y realització d'actuacions que contribuixin al millor coneixement entre les societats de la región d'Àsia i el Pacífic i Europa i Espanya, promocionant València com a lloc de trobada d'aquestes societats. Regulació de la utilització per l'Ajuntament dels espais del Palau de Congressos. Agermanament entre les ciutats de Chengdu y València.

Cementeris

Pràctica d'assistencia religiosa en el Cementiri General. Pràctica d'enterraments en el Cementirio General. Práctica d'enterraments en el Cementirio General.

Recursos Culturals

Realitzación d'activitats d'interés que desenvolupe Les Arts i, en particular, per escenificar una ópera creada por un compositor valencià. Col·laborar en el finançament del programa d'activitats culturals, acadèmiques i divulgatives. Realitzación del XXXII Festival Internacional de Cinema València-Cinema Jove 2017. Subvenció del programa d'activitats culturals, acadèmiques y divulgatives que l'Ateneu realitze. Subvenció del programa d'activitats culturals, acadèmiques y divulgatives que l'Ateneu realitze. Promoció, consulta y desenvolupament de les funcions pròpies dels Serveis que conforman l'Área de Cultura de l'Ayuntamiento. Realització d'activitats culturals de difusió del coneixement en 2017. Col·laboració per a la realització de les activitats d'interès que desenvolupa el Palau de les Arts.

Jardineria

Ejecució de millores durbanització en el circuit de running 5k en l'antc llit del riu Túria. Regular una donació per destinar-la al projecte mediambiental d'ornamentació urbana i restauració paisatgística exclosa zona forestal en els municipis de València.

Sanitat

Establiment de les bases de col·laboració en matèria de salut. Realització d'activitats al Centre de Recursos y Formació en Consumo. Implantació d'un refugi d'animals.

Acció Cultural

Pròrroga de la realitzación de la programació del Centre Teatral Escalante en el Teatre El Musical. Crear un espai comú (coworking) en el Teatre El Musical. Cessió d'un espai de treball col.laboratiu en el Teatre El Musical.

Igualtat i polítiques inclusives

Desenvolupament de les activitats del Dia internacional de l'Orgull LGTBI. Desenvolupament del programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta en les carrers de la ciutat de València (Jere-Jere) Programa "Oficina de solidaritat amb les víctimes de delictes d'oci i intolerància a la ciutat de València" Programa d'atenció sociosanitària "Bus solidari" con població que exercix la prostitució

Pobles

Prestació sanitària ambulatòria en Massarrojos. Prestació sanitària ambulatòria en La Punta. Prestació sanitària ambulatòria en El saler, Forn d'Alcedo i el Perellonet.

Joventud

Realització del programa per a la inserció professional dels joves universitaris. Participació de la juventud en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural. Realització d'un programa per a la formació de titulats universitaris en l'empresa. Foment de la empleabilitat dels estudiants i egressats universitaris. Programa d'ajudes emergents a projectes de creativitat, innovació i inclusió sociocultural.

Innovació

Patrocini del premi sobre noves tecnologies. Engegada del programa "Hàbitat" Promoció i ús de les noves tecnologies y la administració electrònica. Organització i desenvolupament del Conama Local 2017.

Cultura festiva

Realització d'activitats pirotècniques i culturals de l'any 2017. Realitzación de la cavalcada de Reis 2017 Gran Fira de València 2017. Organització i celebració dels actes en honor de Sant Vicent Ferrer. Sosteniment de la Coral Catedralícia de la SI Catedral de València. Festival de "Cançó de Nadal" i catalogació de partitures dels participants. Celebració de la Semana Santa Marinera. Col·laboració en diferents activitats vinculades amb la professió d'artista faller. Col·laboració amb l'Associació d'Estudis Fallers Promoció de les Festes de Nadal 2017-2018. Desenvolupament d'activitats culturals i sosteniment de les seues infraestructures. Col·laboració amb les despeses de l'acte de desmbarcament-baixada i l'acte d'entrada mora y cristiana.

Educación

Estudi del sistema educatiu en el seu conjunt en la ciutat de València. Manteniment amb fons públics de centres docents de titularitat municipal per a 2017. Oportunitat de participar als alumnes y ex alumnes del Conservatori en un cor semi professional d'alt nivell.

Varis

Obtenció, monitoratge i divulgació de la informació obtinguda en el Racó de l'Olla. Establir termes i condicions de la colaboració en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació i administració electrònica. Creació d'una "Fila Cero" per a personae amb inquietuds culturals i escassos recursos econòmics. Reordenació de l'illa de cases delimitada per els carrers de l'Alcudia, Salabert, Marquès de Elx i Pinet (NHT de Patraix) i inmediata obertura a l'ús públic del carrer Salabert. Presentació telemática de declaracions, comunicacions i altres documents administratius en representació de tercers. Ampliació i millora del servici de recollida selectiva d'envasos lleugers. Realització de pràctiques formatives de l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Presentació d'assistencia sanitària ambulatoria en Carpesa, Benifaraig, Borbotó i Poble Nou. Col·laboració en accidents i situacions d'emergència que requerisquen la localització de persones soterrades o desaparegudes. Col·laboració en activitats de la campanya dels mercats municipals "Bonic/a Fest" columna_principal_2: Facilitar, diariament, allotjament, manutenció i suport social-educatiu a 17 persones susceptibles d'incorporar-se al món laboral. Desenvolupament d'actuacions conjuntes en matèria de cooperació al desenvolupament. Desenvolupament d'un programa d'acolliment i atenció a persones inmigrants. Construcció de circuits saludables. Posada en valor del tancat de la pipa com a espai d'alt valor ecològic. Creació d'ocupació i el foment de la iniciativa empresarial. Determinació de demarcadors per a les accions de vigilància i disciplina de tràfic e instrucció de diligències en matèria de seguretat vial, en les zones adjacents de determinades vies urbanes i interurbanes del térme municipal de València. Certamen internacional de Bandes de Música "Ciutat de València" Finançament de les activitats culturals organitzades por l'Ayuntament. Foment de la labor cultural y musical que realitzen les societats musicals. MODIFICACIÓ conveni per a la creació de la Càtedra de Govern Obert. Facilitar l'intercanvi de dades estadístiques. Formació del personal en el terreny de l'anàlisi estadística de la informació d'interès municipal. Accions conjuntes d'acostament de les societats valenciana i xinesa. Creació de la Càtedra Modele Econòmic Sostenible de València i Entorn "Càtedra Modeval". Ampliació i millora del servei de recollida selectiva d'envasos lleugers i de paper cartó. Condicionament i gestió del "Jardí d'escultures" de l'IVAM Elaboració d'una agenda d'assumptes comuns i intercanvi d'informació i bones pràctiques. Atenció a persones majors de la nostra ciutat. Creació de la càtedra "Càtedra d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu" Embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA a realitzar fora del terme municipal de València. Regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar e instrumentació de la subvenció 2017 Regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-el Canyamelar.

Informació addicional

Convenis

 

Anys anteriors

2020

2019 2018 2017 2016 2015