S'està cercant, espereu....

Planificació i control - València

Plans i programes

 

Pla de Govern

Acord de govern municipal per a la ciutat de València (Acord del Rialto) Marc Estratègic ciutat de València - Estratègia Urbana València 2030

Subvencions

Pla Estratègic de Subvencions (PES) 2023-2025 (pdf. 2,9 Mb). Aprovat per la Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2022. 

Benestar social

III Pla d'inclusió i cohesió social 2021-2025 (Pdf 1,3 MG)Estratègia d'Intervenció Social amb persones sense llar Ciutat de València 2022-2027 (Pdf 3,1 MG)

Pla de Servicis Socials de la ciutat de València 2019-2023 II Pla de Servicis Socials per a la Inclusió Social 2014-2017

Cooperació al Desenvolupament i Migració

Pla marc municipal d'immigració i interculturalitat 2019-2022 (pdf 9153).Pla Municipal de Cooperació Internacional per al desenvolupament (pdf 9682 kb)

Estratègia d'Educació per al desenvolupament en l'àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022 (pdf 12719)

Igualtat i Polítiques Inclusives

Pla Marc d'Igualtat entre dones i homes. Programació 2021-2024 (pdf 575 kb)

Joventut

Pla Joventut València 2019-2023

Medi ambient

Pla d'Acció per a l'energia sostenible de la ciutat de València Plans d'Acció en matèria de Contaminació Acústica del terme municipal de València Plans per a la millora de la qualitat de l'aire de l'aglomeració ES1016: l'Horta

Pla d'Agricultures Urbanes

Participació Ciutadana i Govern Obert

Pla Director de Govern Obert 2021- 2023Pla Estratègic de Dades Obertes

Trànsit

Pla de mobilitat urbana sostenible de València

Vivenda

Pla Estratègic de Vivenda per a la Ciutat de València 2017-2021

Sector Públic Local

Pla-Programa d'Harmonització i Homologacío Entitats Sector Públic Local