S'està cercant, espereu....

Planificació i control - València

Informes d'Òrgans de control externs

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Informe de Fiscalització del Compte General de les Entitats Locals. Exercici 2020 (pdf 2,1 mb)Informe de Fiscalització del Compte General de les Entitats Locals. Exercici 2019 (pdf 3 mb)Informe de Fiscalització del Compte General de les Entitats Locals. Exercici 2018 (pdf 1,7 mb)Informe de Fiscalització del Compte General de les Entitats Locals. Exercici 2017 (pdf 3,9 mb)Informe de Fiscalització del Compte General de les Entitats Locals. Exercici 2016 (pdf 42,1 mb)Informe de Fiscalització del Compte General de les Entitats Locals. Exercici 2015 (pdf 3,4 mb)Informe de Fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de València. Exercici 2015 (pdf 12,5 mb)

Informe d'auditoria de l'endeutament financer de l'Ajuntament de València. Exercicis 2018 i 2019 (pdf 6433 Kb)Informe de Fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de València. Exercici 2013 (pdf 9,27 mb) Auditoria operativa del grau d'implantació de l'administració electrònica en municipis de la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013. (pdf 7,47 mb) Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de València. Exercici 2011 (pdf 1,11 mb)

Tribunal De Comptes

Informe de Fiscalització dels costos i rendiments dels serveis inclosos en els comptes generals dels Ajuntaments de més de 50.000 habitants, exercici 2020 (pdf 1,7 mb)

Informe de Fiscalització de les inversions financerament sostenibles, exercici 2019 (pdf 4,01 mb)Informe de Fiscalització del Sector Públic Local, exercici 2014 (pdf 5,08 mb) Informe de Fiscalització del Sector Públic Local, exercici 2013 (pdf 5,13 mb) Informe de Fiscalització sobre els gastos executats per les Entitats Locals sense crèdit pressupostari 2013 (pdf 9,26 mb) Informe de Fiscalització del Sector Públic Local, exercici 2012 (pdf 4,72 mb)

Informe de Fiscalització de les taxes i preus públics dels ajuntamients de municipis de població superior a 500.00 habitants, exercici 2017.

Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Fins al moment, no hi ha informes de la "Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal" en relació amb l'estabilitat pressupostària per a este ajuntament. En el moment que s'emeten es publicaran en este apartat.