Legislatura 2015-2019 - València

MARÍA OLIVER SANZ

María Oliver Sanz

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Segona Tienenta d'Alcalde des del 26 de juliol de 2017 (Séptima Tte. Alcalde fins 26/07/2017).
Regidora del Grup Municipal Valencia en Comú, portaveu del grup.
Concejala del Ple.
Portaveu Junta de Portaveus.
Portaveu Pleu.
Membre de la Junta de Govern Local.
Coordinadora General del Àrea d'Educación, Joventut i Esports.
Delegada d'Educació.
Delegada de Joventut fins el 26 de juliol de 2017.
Delegada de Gestió de Patrimoni Municipa.l
Delegada de Vivenda.
Delegada d'Acció Cultural.
Vocal de la Comissió de Desenvolupament Urbà, Vivenda i Mobilitat.
Vocal de la Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal y Control Administratiu.
Vocal de la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut i Esports i Cultura
Vocal suplent de la Comissión de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
Vocal del Consll Municipal de la Dona.
Vocal nat del Consell Municipal de Acción Social.
Vocal nat del Organisme Autònom Municipal Fundació Esportiva Municipal.
Vocal del Organisme Autònom Municipal Junta Central Fallera.
Vocal del Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal nat del Organisme Autònom Municipal de la Universitat Popular de la ciutat de València.
Consellera de l'Empresa Municipal d'Actuacions Urbanes (AUMSA).
Presidenta delegada del Consell Escolar Municipal.
Consellera del Palau de Congressos de València (Entitat Pública Empresarial Local).
Vicepresidenta Junta Municipal Abastos.
Consellera EMT Empresa Municipal de Transports.
Membre de la Comissión de seguiment d'acollida a persones refugiades.
Membre de la Comissión no permanent dinvestigació Operació Taula.
Membre de la Comissión Municipal estratègica de la Ciutat de L'artista Faller.
Consejera Plan Cabanyal-Canyamelar S.A.
Consejera del Consejo Social de la Ciudad.
Vocal del Consorcio Valencia 2007 desde 27 de julio de 2017.
Vocal de la Fundación de la Comunidad Valenciana "Observatorio Valenciano del Cambio Climático".
Vocal nat del Parc Infantil de Tràfic de Vivers.
Consellera de València Parc Central, Alta Velocitat 2003, SA.
Representant de l'Ajuntament en la Biblioteca Nicolau Primitiu.
Representant de l'Ayuntament en el Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de San Vicent Ferrer.
Representant de l'Ajuntament en la Comissión Territorial de Concerts Educatius.
Representant de l'Ajuntament en el Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.
Vocal del Consorci Restauració, Conservació y Utilització del Monasteri de Sant Miquel dels Reis
Representant de l'Ajuntament en la Junta distribuïdora d'Herències Intestades de la Generalitat.
Representant de l'Ajuntament en el Patronat del Col·legi Major de la Presentació i Santo Tomàs de Villanueva.
Vocal de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
Membre de la Comissió de Seguiment del Pla Jove de la Ciutat de València 2014-2018. Fins el 8 de septiembre de 2017.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 79.298,80

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 14-09-2015 (pdf descarregar) BOP 27-03-2018 (pdf 180 Kb) BOP 08-07-2019 (pdf 274 kb)

ESTUDIS

Arquitecta per la ETSA UPV

BIOGRAFIA

Nascuda a València el 16 de gener de 1974.
Arquitecta de formació, la meua tasca professional ha estat sempre vinculada a l'espai de treball Mixuro on he centrat la meua activitat al voltant de la creació d'eines de participació ciutadana, pedagogia i difusió en els camps de l'arquitectura, l'urbanisme i les falles.
Personal i professionalment sempre he tingut un posicionament polític clar vinculat a la ciutat. La meua experiència política comença a gener de 2015 quan vaig entrar a formar part del Consell Ciutadà Municipal de Podem a València com a responsable de l'Àrea de Dret a la Ciutat i Municipalisme.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 39,6 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Títol Universitari Oficial d'Arquitectura (1,48 mb)

Informació addicional