Legislatura 2015-2019 - València

FÉLIX CRESPO HELLÍN

Félix Crespo Hellín

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup municipal Popular
Vocal de la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències
Vocal suplent de la Comissió de Desenvolupament Urbà, Vivenda i Mobilitat
Vocal suplent en la Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu
Vocal suplent en la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut i Esports i Cultura
Vocal titular de l'Organisme Autònom Municipal Junta Central Fallera.
Vocal de la Junta Local de Protecció Civil.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 66.495,37

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 14-09-2015 (pdf descarregar) BOP 08-07-2019 (pdf 203 Kb)

ESTUDIS

Llicenciat en Dret per la Universitat de València (1985).
Doctor en Dret per la Universitat de València (1989).

BIOGRAFIA

València, 13 de setembre de 1962.
Des de juny de 2002 fins a abril de 2003, Subdelegat de Govern a València.
De 2003 a 2007, Regidor Delegat de Festes i Cultura Popular, i Regidor Delegat de Patrimoni amb l'Oficina de Contractació en l'Ajuntament de València.
De 2007 a 2011, Regidor Delegat de Coordinació Jurídica amb les Delegacions, Regidor Delegat de Procediment Sancionador, Regidor Delegat de Festes i Cultura Popular, i Regidor Delegat Contractació.
Ha exercit activitats docents en el Col·legi Universitari de Castelló (1987-1991), Universitat Nacional d'Educació a Distància (1987-1989), i en la Universitat de València (des de 1991 fins a l'actualitat). Vice-degà d'Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret (1989-1991) i Director del Departament de Dret Constitucional (1992).

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 12 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (299 Kb) Títol de Doctor en Dret (106 Kb) Curs de Criminologia Drets Humans (pdf 87,3 Kb) Curs de Dret Sindical (pdf 106 kb) Curs de Perfeccionament de l'Advocacia (pdf 223 kb)

Informació addicional