Legislatura 2015-2019 - València

VICENTE IGUAL ALANDETE

Vicente Igual Alandete

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup municipal Popular
Vicepresident segon de la Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu
Vocal de la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions. Observatori de Contractació
Membre del Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 66.495,37

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 14-09-2015 (pdf descarregar) BOP 08-07-2019 (pdf 197 Kb)

ESTUDIS

Magisteri.
Especialista en Didàctica lingüística per la Universitat de València.
Diagnòstic i tècniques rehabilitadores del llenguatge.

BIOGRAFIA

Va nàixer a València, el 3 de Febrer de 1950.
Va exercir la docència, formant part del Claustre de Professors, en el Col·legi Sant Pere Pascual de València, des de l'any 1973, fins a 1987, en que va sol·licitar l'excedència.
Des de l'any 1978 fins a 1995, va exercir l'activitat econòmica en la indústria de la fusta.
En 1995 es va incorporar a la candidatura del Partit Popular a l'Ajuntament de València, havent format part de l'equip de govern municipal amb distintes responsabilitats.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Títol de Mestre de Primera Ensenyança (790 Kb)

Informació addicional