Legislatura 2015-2019 - València

NEUS FÁBREGAS SANTANA

María Oliver Sanz

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup municipal València en Comú.
Membre de la Junta de Govern Local.
Coordinadora de l'Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica.
Regidora de la Delegació de Govern Obert, Participació, Acció Veïnal, Transparència i Auditoria Ciutadana.
Regidora de la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Presidenta de la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció Emergències.
Vicepresidenta 1ª Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions. Observatori de Contractació.
Vocal titular de la Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
Vocal titular de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible.Vocal suplent de la Comissió de Desenvolupament Urbà, Habitatge i Mobilitat.
Vocal suplent de la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura.
Consellera de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
Portaveu adjunt del Grup Municipal València en Comú.
Vocal suplent de la Junta Central Fallera.
Vocal nat de la Universitat Popular de la Ciutat de València.
Vocal suplent del Consell Agrari Municipal.
Vocal de Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria.
Vocal del Comitè Permanent d'Acció Humanitària de la C.V.
Vocal suplent de la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contreras.
Representant de l'Ajuntament en el Consell Social de la Universitat de València.
Vocal titular de la Comissió de Coordinació de la Xarxa Amics.
Representant de l'Ajuntament en la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupament.
Representant de l'Ajuntament en el Comitè Local de la Cruz Roja Española.
Vocal de l'Associació Fontilles.
Representant de l'Ajuntament del Fons Valencià per la Solidaritat.
Presidenta delegada del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat.
Vocal nat del Consell Municipal d'Acció Social.
Vocal suplent del Consorci València 2007.
Presidenta delegada del Consell Municipal de Cooperació.
Coordinadora General de la Comissió de Seguiment d'Acolliment a Persones Refugiades.
Vocal titular del Consell Local de Comerç de València.
Presidenta Delegada del Consell Social de la Ciutat.
Vocal del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
Presidenta de la Junta Municipal d'Exposició.
Vicepresidenta de la Junta Municipal de Pobles del Nord.
Vocal titular de la Comissió de Seguiment del Pacte per l'Ocupació, des del 8 de setembre de 2017.
Vocal titular del Consell Agrari Municipal des del 26/01/2018.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 74.342,66

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 27-10-2017 (pdf 22 Kb.) BOP 27-03-2018 (pdf 186 Kb.) BOP 08-07-2019 (pdf 235 Kb.)

ESTUDIS

Diplomada en Treball Social

BIOGRAFIA

Vaig nàixer el 25 de juny de 1976. Dona, feminista, intercultural, consumidora responsable, activista en la defensa dels Drets Humans i municipalista.
Sóc diplomada en Treball Social i la meua inquietud amb les desigualtats mundials em va portar, en l'any 2000, a començar a involucrar-me en moviments socials.
Durant estos 17 anys i escaig, he desenvolupat les meues competències personals, activistes, professionals i polítiques en matèries i àrees com a participació ciutadana, educació per al desenvolupament, immigració, interculturalitat, cooperació internacional, comerç just i consum responsable. He participat en diferents moviments socials, xarxes i plataformes cíviques locals, estatals, europees i internacionals; en els quals m'he compromés treballant sempre per la transformació de la realitat, la cerca de la igualtat de drets i un món més just, democràtic, participatiu i inclusiu.
En estos últims 2 anys, he treballat com a assessora en el Grup Municipal València en Comú, així com impulsant i col·laborant activament en diverses comissions, grups de treball i projectes en l'organització: Eix de Feminismes, Eix d'Interculturalitat, Comissió de Finances i de Projectem en Comú, projecte de València en Comú que permet que els nostres excedents salarials com a representants públics, es reinvertisquen en projectes socials a la ciutadania, tal com signem en el nostre codi ètic.
Considere que l'Ajuntament és la institució més propera a la ciutadania, la que crea ciutat, la que crea les bases per a la convivència, el diàleg, la igualtat d'oportunitats, de drets ciutadans, la que crea una societat justa i igualitària i, per això, el lloc des d'on promoure una participació social i ciutadana, així com polítiques locals que reduïsquen les desigualtats socials i estiguen encaminades al bé comú.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Notes Diplomatura Treball Social (125 Kb)

Informació addicional