Legislatura 2015-2019 - València

JOSÉ MARÍA BRAVO PLANA-SALA

José María Bravo Plano-Sala

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup municipal Ciutadans
Vocal del Consell Municipal de Medi Ambient
Vocal del Consell Rector de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Conseller de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
Vocal de la Fundació de la Comunitat Valenciana "Observatori Valencià del Canvi Climàtic".

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 49.871,50

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 10-04-2018 BOP 8/7/19 (pdf 253 kb)

ESTUDIS

- Enginyer Agrònom per la Universitat de Lleida. Especialitat en Gestió Mediambiental.
- Doctor Enginyer Agrònom per la Universitat Politècnica de València (UPV).
- Professor Titular d'Universitat de la UPV. Adscrit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació.
- Membre del Centre de Tecnologies Físiques (CTF) de la UPV.

BIOGRAFIA

Nascut a Madrid en 1971. Casat i pare de dos xiquets.
La meua vida ha estat vinculada a la Comunitat Valenciana, havent tingut oportunitat de viure en diferents poblacions d'aquesta. Em trasllade a València per a estudiar l'any 1990, a l'Escola d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Blasco Ibáñez. Una vegada finalitzada aquesta titulació, vaig seguir els meus estudis en la Universitat de Lleida per a acabar la meua formació com a Enginyer Agrònom en l'especialitat de Gestió Mediambiental.
Acabada aquesta titulació vaig començar la meua carrera acadèmica com a Ajudant d'Escola Universitària en la Universitat Migul Hernández, al seu campus d'Oriola. Un any més tard em trasllade al campus d'Elx, dins de la mateixa Universitat on vaig impartir i ajude a posar en marxa les titulacions d'Enginyeria Industrial i la Llicenciatura en Ciències Ambientals, fins a l'any 2000.
Després de guanyar un concurs de mèrits, em trasllade a Gandia com a Professor Titular d'Escola Universitària Interí, on m'incorpore al departament de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV). L'any 2002, després de superar una oposició pública, m'incorpore al cos de funcionaris de l'Estat com a Professor Titular d'Escola Universitària.
L'any 2004 em trasllade al campus de València de la UPV, concretament a l'Escola d'Agrònoms, en la qual vaig estar impartint classes fins a l'any 2006, que passe a la meua adscripció actual a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació fins que m'incorpore com a regidor al Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de València al març de 2018.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Des de l'any 1997 he desenvolupat la meua activitat professional dins de l'àmbit universitari. L'any 2006 vaig defensar el meu doctorat realitzat en el camp de l'acústica aplicada, concretament en l'estudi de l'aïllament acústic de particions lleugeres.

He participat com a investigador associat en sis projectes d'investigació de dotació pública:
- 3 d'àmbit nacional
- 2 d'àmbit autonòmic (IP d'un d'aquests)
- 1 d'àmbit local, relacionat amb la UPV (sent IP)

Quant a projectes relacionats amb finançament privat, he participat en diversos contractes d'I+D relacionats amb empreses i administració pública, amb les següents temàtiques:
- Condicionament i aïllament acústic de recintes.
- Planificació i execució de barreres per al control de soroll ambiental.
- Control de vibracions.

Soc membre del Centre de Tecnologies Físiques de la UPV i se m'han reconegut tres sexennis d'investigació i quatre quinquennis docents. He publicat en revistes incloses en el Journal Citation Reports (JCR) en àmbits relacionats amb acústica aplicada i sensors ultrasònics entre els anys 2002 i 2018.

1997-2010. Els primers anys de la meua carrera es van dirigir al camp de l'acústica aplicada tant a nivell d'investigació com en la de transferència de coneixement amb empreses.
2010-2018. La meua carrera acadèmica com a investigador se centra en el desenvolupament de xarxes de sensors ultrasònics per a la seua actuació com a lents correctores d'aberració (àmbit mèdic) o com a sistemes d'autenticació de pintures (patrimoni).

En general, es podria dir que la meua investigació ha sigut sempre de caràcter aplicat, especialitzant-me durant tota la meua trajectòria en el desenvolupament d'experiments i muntatges per a la verificació de models teòrics. En relació amb la prestació de serveis i transferència tecnològica a empreses, la meua labor bàsicament ha consistit a assessorar o dissenyar solucions a la carta per a entitats públiques i privades, generalment per a solucionar problemes quant al control del soroll, ja siga a aeri o transmés per vibració.
Des de març de 2018 em vaig incorporar com a regidor a l'Ajuntament de València, on desenvolupe les següents activitats:
- Vocal Titular de la Comissió de Mediambient i Canvi Climàtic.
- Patró de l'Observatori del Canvi Climàtic.
- Conseller de EMIVASA-AIGÜES DE VALÈNCIA.
- Conseller de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
- Vocal titular del Consell Local de Mediambient.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Certificat d'acreditació nacional de Professor titular d'Universitat (pdf 88 kb). Full de Servicis d'Ajudant d'Escola Universitària (pdf 105 kb). Full de Servicis de Professor Titular d'Escoles Universitàries (pdf 87 kb). Títol de Doctor per la Universitat Politècnica de València (pdf 165 kb). Títol de Funcionari de Carrera de Professor Titular d'Universitat (pdf 83 kb). Títol de Funcionari de Carrera de Professor Titular d'Escoles Universitàries (pdf 95 kb). Títol Universitari Oficial d'Enginyer Agrònom (pdf 101 kb).

Informació addicional