Legislatura 2015-2019 - València

ANAÏS MENGUZZATO GARCÍA

Anaïs Menguzzato García

Presa de possesió del càrrec de regidora el 5 de setembreRESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup municipal Socialista.
Quinta Tinenta d'Alcalde.
Coordinadora General de l'Àrea de Protecció Ciutadana.
Regidora Delegada de Bombers
Regidora Delegada de Policia
Regidora Delegada de Protecció Civil.
Vicepresidenta de la Junta Municipal de Ciutat Vella
Vicepresidenta de la Junta Municipal de Pobles de l'Oest
Vicepresidenta primera de la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències
Vicepresidenta primera de la Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu
Vocal suplent de la Comissió de Desenrotllament Humà, Educació, Joventut i Esports i Cultura
Vocal del Consell Municipal d'Acció Social.
Presidenta del Consell de la Policia Local de València.
Presidenta de la Fundació Policia Local de València.
Vocal en la Junta Rectora de l'Organisme Autònom Universitat Popular
Representant en la Comissió de Seguiment del Pla Jove de la Ciutat de València 2014-2018.
Vocal en la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
Representant en la Comissió de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 74.342,66

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 27-03-2017 (pdf descarregar) BOP 27-10-2016 (pdf descarregar) BOP 27-03-2018 (pdf 17 Kb) BOP 08-07-2019 (pdf 310 Kb)

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 5,60 Kb)

Informació addicional