Legislatura 2015-2019 - València

MANUEL CAMARASA NAVALÓN

Manuel Camarasa

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup municipal CiutadansVocal de la Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu
Vocal suplent de la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions. Observatori de Contractació
Vocal de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal titular de l'Organisme Autònom Municipal de la Fundació Esportiva Municipal.Vocal suplent en la Comissión de Medi Ambient y Canvi Climàtic.
Vocal suplent en la Comissión de Participació, Drets, Innovació Democràtica y Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 66.495,37

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 14-09-2015 (pdf descarregar) BOP 30-03-2016 (pdf descarregar) BOP 27-03-2018 (pdf 21 Kb) BOP 08-07-2019 (pdf 256 Kb)

ESTUDIS

Estudis de Graduat Social
Curs de protocol en l'Escola Internacional

BIOGRAFIA

Fundador de la Federació de Folklore de la C. V.
President de l'Associació Cultural “ Cavallers del 9´d'Octubre”
Ha sigut funcionari de l'Ajuntament de València des de 1992, exercint funcions de coordinació de gestions amb altres delegacions municipals, administracions públiques, entitats públiques o privades, etc, per a l'organització de les festes tradicionals de la ciutat.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 179 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Diplomatura en Graduat Social - Relacions Laborals (112 Kb) Curs de Control Urbanístic (106 kb) Curs de Gestió Econòmica i Pressupostària (101 kb) Curs de Protocol i Relacions Socials (134 kb) Certificat de Coneixements Orals de Valencià JQCV (129 kb) Curs de Valencià mitjà (147 kb)

Informació addicional