Legislatura 2015-2019 - València

ROBERTO JARAMILLO MARTÍNEZ

Roberto Jaramillo

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup municipal València en Comú.
Regidor Delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana fins al 26 de juliol de 2017.
Regidor Delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migració fins al 26 de juliol de 2017.
Regidor Delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement des del 26 de juliol de 2017.
Regidor Delegat de Joventut des del 26 de juliol de 2017.
Regidor Delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic des del 26 de juliol de 2017.
President de la Junta Municipal de Pobles de l'Oest.
Vicepresident primer de la Comisisó Informativa de Medi Ambient i Canvi Climàtic des del 21 de setembre de 2017.Vocal suplent de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció general i Desenrotllament Sostenible
Vocal suplent de la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències.
Vicepresident del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (InnDEA).
Vicepresident del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvio Climàtic.
Titular en la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat (Carta de Xàtiva).
Vocal suplent de la Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu
Vocal suplent de la Comissió de Desenrotllament Humà, Educació, Joventut i Esports i Cultura
Vocal suplent de la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions. Observatori de Contractació
Conseller del Consell Social de la Ciutat fins al 27 de juliol de 2017.
Conseller del Consell Municipal d'Acció Social.
Vocal suplent de la Fundació Esportiva Municipal fins al 26 d'octubre de 2018.
Vocal de la Comissió de Coordinació de la Xarxa Amics fins al 27 de juliol de 2017.
Representant de l'Ajuntament en la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament.
Representant de l'Ajuntament en el Comité Local de la Creu Roja Espanyola fins al 27 de juliol de 2017.
Representant de l'Ayuntament en la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats (FVEA).
Representant de l'Ayuntament en la Fundació Parc Científic de la Universitat de València des del 27 de juliol de 2017.
Representant de l'Ajuntament en la Associació Xarxa Impuls - Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació.
Representant de l'Ajuntament en la Comissió Executiva del Consorci Espacial Valencià.
Vocal suplent en el Comité permanent d'Acció Humanitària de la C.V. fins al 27 de julol de 2017.
Vocal de la Fundació Fontilles fins al 27 de juliol de 2017.
Vocal del Patronat de la Fundació Premis Rei Jaume I des del 27 de juliol de 2017.
Vocal del Consell Assessor de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València des del 27 de juliol de 2017.
Membre de la Comissió de Seguiment del Pla Jove de la Ciutat de València 2014-2018. Des del 8 de setembre de 2017.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 72.690,52

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 27-03-2017 (pdf descarregar) BOP 27-10-2016 (pdf descarregar) BOP 30-03-2016 (pdf descarregar) BOP 14-09-2015 (pdf descarregar) BOP 27-03-2018 (pdf 209 Kb) BOP 08-07-2019 (pdf 304 Kb)

ESTUDIS

Cursant Enginyeria de Camins, Canals i Ports en U.P.V.
Grau Mitjà, especialitat Guitarra en el Conservatori professional de música de València

BIOGRAFIA

Nascut en Sales dels Infants el 7 de febrer de 1985, vaig cursar tots els meus estudis a València ciutat.
Actualment pertanc a la Coordinadora de València en Comú. Ex membre del Consell Ciutadà Municipal de Podem (València).

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 400 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Matrícula en Enginyeria de Camins Canals i Ports (241 kb)

Informació addicional