Legislatura 2015-2019 - València

EUSEBIO MONZO MARTINEZ

Eusebio Monzó Martínez

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup municipal Popular, portaveu
Vicepresident segon de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció general i Desenvolupament Sostenible
Vocal suplent de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
Vocal de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenrotllament i la Innovació Urbana (INNDEA)

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 23.273,32

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 14-09-2015 (pdf descarregar) BOP 08-07-2019 (pdf 200 kb)

ESTUDIS

Llicenciat en Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València.
Màster en Auditoria i Comptabilitat pública (ADEIT)
Curs Gestió Pública (IESE)
Màster Programa Executiu de Desenvolupament per a Lideratge (INEDE)

BIOGRAFIA

-Ciutat Politècnica de la Innovació (2014/2015)
-Secretari Autonòmic d'Hisenda. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. Comunitat Valenciana (2012/2014)
-Direcció General de Grans Projectes (2011)
-Direcció General d'Economia. Conselleria d'Hisenda i Ocupació (2009-2011)
-Direcció General Societat Projectes Temàtics (2007-2009)
-Administrador Palau de les Arts (2006-2007)
-Director financer Societat Projectes Temàtics (2005-2006)
-Director General Cooperativa (Gremi de Fusters de la Comunitat Valenciana). (2001-2004)
-Departament Financer Valenciana Aprofitament Energètic Residus. (1994-2000)

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 91,1 Kb)

Informació addicional