DARLENE té com a objectiu investigar els mitjans pels quals implementar la Realitat Augmentada (AR) en temps real per ajudar en la presa de decisions de la Policia mitjançant l’ús de l’AR i combinar-les amb potents algoritmes d’Aprenentatge Automàtic (ML), tècniques de fusió d’informació de sensors, reconstrucció 3D, dispositius wereables i recomanacions personalitzades.

El projecte consisteix en l'execució de 16 accions formatives amb pràctiques no laborals, tutories i orientació, de 15 persones cadascun d'ells al llarg de 3 anualitats, per a un total de 240 itineraris personalitzats per a la inserció laboral (2019,2020, 2021)

Amb la construcció d'un nou carril de circulació ciclista en l'Av. Institut Obrer, des de la rotonda existent en la intersecció amb el carrer Estimat Granell Mesado fins a la intersecció del pont de Montolivet amb la rotonda de la plaça Europa, es pretén afavorir la utilització d'aquesta manera de transport, facilitant la mobilitat ciclista en condicions de seguretat viària.

La creació d'un nou carril de circulació ciclista en l'avinguda que done continuïtat als itineraris ciclistes en servei, amb la finalitat d'afavorir la utilització d'aquest mitjà de transport, i facilitar la mobilitat ciclista en la zona en condicions de seguretat viària. D'altra banda, el projecte permet moderar la velocitat de l'avinguda, a més de generar nous passos per als vianants que faciliten els moviments en la zona, ampliar voreres, així com ordenar els espais de la intersecció amb l'avinguda de Catalunya i les seues vies de servei.

 

 

RAYUELA reunirà cossos policials, sociòlegs/gues, psicòlegs/gues, antropòlegs/gues, experts/es legals, informàtics/ques, entre altres, per desenvolupar noves metodologies que permeten una millor comprensió dels factors que afecten el comportament en línia relacionats amb les noves formes de ciberdelinqüència, així com dirigir el potencial d’aquests joves talents cap a la ciberseguretat i les noves tecnologies.

Les ciutats intel·ligents han de garantir un ecosistema físic i digital segur que promoga la cohesió i un desenvolupament urbà sostenible per al benestar de la ciutadania. S4AllCities integra solucions en un marc de gestió de seguretat física i cibernètica que millora la resiliència d’infraestructures, serveis i sistemes de les ciutats.

Pàgines

Ir a Inicio