EDUSI

 

 

 

EDUSI 3C és una estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat centrada als barris del Cabanyal, Canyamelar i Cap de França que s’articula al voltant dels següents Objectius Temàtics FEDER

 

OT2. Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.

OT4. Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors.

OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.

OT9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa.

 

Les operacions seleccionades impliquen una cinquentena de projectes als barris citats.

 

El cost estimat del projecte és de 30.000.000 d’euros i la UE finança el 50%

FONS EUROPEU: FEDER

DATA CONCESSIÓ : 15/12/2016

DATA FINAL DE DURADA DEL PROJECTE: 31/12/2021

 

http://www.valencia.es/edusi3c/

 

 

 

 

 

Ir a Inicio