Aquest projecte tracta d'impulsar la nova generació de policia Comunitària mitjançant l'ús de Tics. L'objectiu dels projectes INSPEC2T és desenvolupar un marc sostenible per a la policia de proximitat que aborde i promoga eficaçment la col·laboració sense fissures entre la policia i la comunitat.

Millorar la governança local dels municipis europeus participants, així com potenciar el paper de les administracions públiques locals en la integració de l'Europa moderna i en la seua funció d'estar prop dels seus ciutadans.

Ús de les xarxes socials per a fins de seguretat pública. El paper emergent dels nous mitjans socials en la millora de la seguretat pública.

El principal objectiu del projecte MIND the MISSIONS és millorar les competències i la confiança dels professors i del personal d'educació i formació per als adults en entorns digitals, amb mètodes i eines d'ensenyament innovadors.

El projecte consisteix en l'execució de 16 accions formatives amb pràctiques no laborals, tutories i orientació, de 15 persones cadascun d'ells al llarg de 3 anualitats, per a un total de 240 itineraris personalitzats per a la inserció laboral (2019,2020, 2021)

Amb la construcció d'un nou carril de circulació ciclista en l'Av. Institut Obrer, des de la rotonda existent en la intersecció amb el carrer Estimat Granell Mesado fins a la intersecció del pont de Montolivet amb la rotonda de la plaça Europa, es pretén afavorir la utilització d'aquesta manera de transport, facilitant la mobilitat ciclista en condicions de seguretat viària.

La creació d'un nou carril de circulació ciclista en l'avinguda que done continuïtat als itineraris ciclistes en servei, amb la finalitat d'afavorir la utilització d'aquest mitjà de transport, i facilitar la mobilitat ciclista en la zona en condicions de seguretat viària. D'altra banda, el projecte permet moderar la velocitat de l'avinguda, a més de generar nous passos per als vianants que faciliten els moviments en la zona, ampliar voreres, així com ordenar els espais de la intersecció amb l'avinguda de Catalunya i les seues vies de servei.

 

 

Pàgines

Ir a Inicio