ACTIVAGE

FONS: H2020

DATA D'INICI: 01/01/2017

DATA DE FI: 30/06/2020

 

Activage és un projecte pilot europeu a gran escala sobre entorns de vida intel·ligents. L'objectiu principal és construir el primer ecosistema de IoT europeu en 9 llocs d'implementació (DS) en set països europeus, que permetrà la implementació i operació a gran escala de solucions i serveis basats ​​en IoT per a l'envelliment actiu i saludable, secundant i estenent la vida independent dels adults majors en els seus entorns de vida i responent a les necessitats reals dels cuidadors, proveïdors de serveis i autoritats públiques.

 

PRESSUPOST: 25.129.823,71 €

CONTRIBUCIÓ DE LA UE: 19.922.451,13 €

Ir a Inicio