RAYUELA reunirà cossos policials, sociòlegs/gues, psicòlegs/gues, antropòlegs/gues, experts/es legals, informàtics/ques, entre altres, per desenvolupar noves metodologies que permeten una millor comprensió dels factors que afecten el comportament en línia relacionats amb les noves formes de ciberdelinqüència, així com dirigir el potencial d’aquests joves talents cap a la ciberseguretat i les noves tecnologies.

Les ciutats intel·ligents han de garantir un ecosistema físic i digital segur que promoga la cohesió i un desenvolupament urbà sostenible per al benestar de la ciutadania. S4AllCities integra solucions en un marc de gestió de seguretat física i cibernètica que millora la resiliència d’infraestructures, serveis i sistemes de les ciutats.

L’objectiu de STAMINA és desenvolupar un conjunt d’eines intel·ligents de suport a la presa de decisions amb una interfície basada en mapes i dirigida a les tres primeres etapes de la gestió d’emergència.

Transformació de la platja de vies del Parc Central en un parc per a la ciutadania. El disseny de València Parc Central té com a objectiu una transformació completa de més de 66 hectàrees d'antics patis ferroviaris en el centre de la ciutat. L'antiga línia de ferrocarrils, que serà enterrada per a donar pas a la nova xarxa local millorada de ferrocarrils de la ciutat situada sota terra, estaria coberta per un nou parc de 23 hectàrees.

SUMPORT (Mobilitat Urbana Sostenible en ciutats MED PORT) es va concebre amb l'objectiu de millorar la capacitat de planificació de la mobilitat sostenible de les ciutats portuàries mitjançant l'intercanvi d'experiències, accions pilot i activitats de formació. SUMPORT permet que les ciutats portuàries participants redacten o actualitzen el seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

Comprendre les dimensions de la delinqüència organitzada i les xarxes terroristes per a desenvolupar solucions de seguretat eficaces i eficients per als professionals de primera línia.

"Alliberar el potencial d'innovació del transport públic com a columna vertebral de la mobilitat urbana". L'objectiu d'aquesta convocatòria és augmentar l'adopció de solucions de transport públic reproduïbles en els laboratoris vivents que participen en les propostes, facilitant al mateix temps l'extracció de lliçons i l'aprenentatge conjunt a nivell europeu.

Xarxa paneuropea contra les amenaces híbrides

Les amenaces híbrides busquen explotar les vulnerabilitats sistèmiques dels estats democràtics i les seues institucions, soscavant els valors i llibertats fonamentals i influint en les diferents formes de presa de decisions, així com en la confiança de la població.

Prevenció, investigació i mitigació de la ciberdelincuencia juvenil.

CC-DRIVER utilitzarà un enfocament multidisciplinari des de la psicologia, criminologia, antropologia, neurobiologia i ciberpsicologia per a investigar, identificar, comprendre i explicar les causes desencadenants de noves formes de criminalitat. La investigació es centrarà en...

Pàgines

Ir a Inicio