CASTWATER

FONS: INTERREG MED

DATA INICI: 01/11/2016

DATA FI: 31/10/2019

 

El projecte Castwater (Coastal Areas Sustainable Tourism Water Management in the Mediterranean) estudia com promoure i potenciar el turisme sostenible en zones costaneres mediterrànies amb especial atenció a reduir l'impacte en els recursos hídrics.

Visit València, Les Naus i l'Ajuntament de València treballen conjuntament en un consorci format per altres ciutats europees i entitats dedicades a l'aigua, per a estudiar indicadors socioeconòmics i provar i avaluar una eina en línia sobre gestió de l'aigua per part d'empreses turístiques i administracions públiques.

El projecte Castwater es troba dins de el programa Interreg Med, compta amb finançament europeu i, entre altres actuacions, obté indicadors de sostenibilitat i criteris d'avaluació que puguen mesurar l'impacte del sector turístic en la gestió de l'aigua. A més, desenvolupa, implementa i valguda una eina en línia que permet el monitoratge i autoavaluació de la gestió de l'aigua per part tant de les empreses turístiques com de les institucions públiques. El projecte, a més, coincideix en 2017 amb l'Any Internacional del Turisme Sostenible, declarat per l'ONU.

Un dels objectius de Castwater és que es puga formar a nivell local i autonòmic a aquestes administracions públiques sobre la gestió sostenible de l'aigua, així com orientar-les perquè treballen Plans d'Acció de Turisme sostenible que integren polítiques i mesures en aquest sentit.

 

El projecte també té un vessant de repte de ciutat i se situa en l'estudi del cas concret de València. El turisme a la nostra ciutat és un dels motors econòmics i aquest s'incrementa progressivament, per tant, cal tindre en compte l'augment de la demanda de recursos hídrics. Acollint-se a aquest factor es fa necessari un major proveïment d'aigua potable, volum de tractament i abocament d'aigües residuals, qualitat de l'aigua de bany, etc.

En aquest marc Visit València dissenya instruments de recol·lecció i avaluació de bones pràctiques del sector turístic, i d'indicadors, així com avalua l'eina en línia amb agents socioeconòmics del sector turístic local, i organitza tallers de formació per a les entitats públiques.

El consorci que forma part d'aquest projecte el formen també altres ciutats europees de les regions italianes del Veneto i Emília Romagna, Grècia (Rethymnon) i França (Herault), la Universitat de Patres (Grècia), institucions dedicades a la gestió de l'aigua com el Water Board of Lemesos (Xipre), la Fundació Institut Euromediterrani de l'aigua, l'Institut of Agriculture and Tourism (Croàcia), la Fundació de Desenvolupament Regional i la Sustainable Energy and Water Conservation Unit de Malta.

 

PRESSUPOST: 2.388.166,00 €

CONTRIBUCIÓ DE LA UE: 2.029.899,00 €

Ir a Inicio